I pledge allegiance to the universe.

I pledge allegiance to the universe.

Join the conversation